Софтуерен продукт за юристи

 

LawMatic B1

Система за управление на делата за юристи

 

Подялба на имущества, съвместно придобити от съпрузите

Система за търсене на най- приемлив вариант за подялба на имущество /по списък на вещите, по стойност и т. н./,

подготовка на документи по въпросите за подялба на имуществото на съпрузите

 

Регистър на собствениците в ЕС и провеждане на събрания на ЕС

Водене на регистър на собствениците в етажната собственост  и необходимата информация за всяко жилище /Закон за етажната собственост/