В Россия информацията за недвижимите имоти е общодостъпна, намира се на сайта Росреестр (сега сайта https://rosreestr.gov.ru, а по – рано беше в сайта https://rosreestr.ru). За получаване на информация за конкретния недвижим имоте достатъчно да се посети сайта на Росреестр в съответния раздел. За получаване на информация за собственика е нужно да се направи регистрация и да се заплати съответната такса за услугата.

 
Между другото, ние можем да помогнем. Напишете ни, ако у вас възникне необходимост от получаване на подобна информация
В България информацията за недвижимите имоти също е достъпна след регистрация и заплащане на съответни такси. Сайтът е https://www.registryagency.bg/
 
Всяко лице може да получи нотариален акт за конкретния недвижим имот и да провери дали има тежести за този имот /УВТ/, след като заплати такса.
 
По отношение на тези имоти, по- голямата част от имотите в България, има съответна схема /застроените имот/ или скица /за земята/- на сайта на кадастъра https://kais.cadastre.bg/
 
 
За да се снабди трето лице с тези документи обаче, е необходима оторизация от собственика.
 
 
Необходимо е при продажба да се изготви обаче и от съответната общинска служба и данъчна оценка на имота, което може да се поръча също само от собственик или лице, на което същият е дал права- адвокат или друго лице, упълномощено с нотариално пълномощно.
 
Практически следва да се получи удостоверение за данъчна оценка навсякъде на хартиен носител, а и също така следва на хартия да се поръча- по утвърдена от съответната община бланка.