severenceПрограма "Подялба на семейното имущество" - cистема за търсене на най- приемлив вариант за подялба на имущество /по списък на вещите, по стойност и т. н./, подготовка на документи по въпросите за подялба на имуществото на съпрузите.

Цел на програмата “Подялба на семейното имущество”- анализ на възможните варианти за распределението на имуществото между съпрузите след техния развод или просто при решение за подялба, дори по време на брака. Анализират се различни варианти - по стойност на имуществото, както и в зависимост от това всеки от съпрузите какъв конкретен имот желае да остави за себе си, а какъв - да се предаде на другия съпруг.

 

Водене на регистър на собствениците в етажната собственост  и необходимата информация за всяко жилище /Закон за етажната собственост/