Водене на регистър на собствениците в етажната собственост  и необходимата информация за всяко жилище /Закон за етажната собственост/