“Лаборатория за юридически изследвания” ООД е руско дружество, което се занимава с разработка на програмно обезпечение за юристи и за обикновени граждани, интернет- услуги и др. Някои от програмите не са свързани само с правната система на Русия и могат да бъдат използвани и в други страни. За български позватели, за приспособяването на програмите с юридчески съвети помага адвокат Гроздан Грозев.